• 31.08.2023, 10:00

  Kursi pedagogiem!

  Lekcijas ir iepriekš ierakstītas, lai Jūs tajās varētu piedalīties jebkurā Jums ērtā laikā!

  >
 • 31.08.2023, 10:00

  Kursi pedagogiem!

  Lekcijas ir iepriekš ierakstītas, lai Jūs tajās varētu piedalīties jebkurā Jums ērtā laikā!

  >

Mācīšanās ir padarīta viegla un interaktīva! 

Mums rūp pedagogu tālākizglītība, tāpēc esam cītīgi strādājuši kopā ar atzītiem, pieredzējušiem un zinošiem pasniedzējiem, lai izveidotu saturīgas pedagogu programmas, kuras var pielietot ikdienā un darba vidē. 

Lai atvieglotu pedagogu saspringto darba ikdienu, esam izveidojuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas attālinātā formātā.

Jums vairs nav jāsatraucas par noteikta laika atvēlēšanu pedagogu kursiem, piedalieties kursos jebkurā Jums brīvā un vēlamā laikā! Programmas īsteno Rīgas Tālmācības vidusskola.

 

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

''Skolotāju un vecāku stresa vadība un dzīvesspēka attīstības iespējas audzināšanas procesos'' 8 stundu apjomā.

Jaunajā izglītības sistēmā pastiprināta uzmanība jau tagad tiek pievērsta jauna tipa sadarbības modeļu attīstībai starp skolu – skolēniem, skolotājiem, vadību un vecākiem, lai mācīšanās process kļūtu apzinātāks...

Uzzini vairāk šeit

 

''Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem'' 12 stundu apjomā. 

Programma paredzēta vispārizglītojošo skolu pedagogiem, lai papildinātu gan teorētiskās, gan praktiskās  zināšanas par mācīšanās un uzvedības traucējumiem, to veidiem, cēloņiem, izpausmēm un atbalstu mācību procesā.

Uzzini vairāk šeit

 

''Sociāli emocionālā mācīšanās (SEM) pirmsskolā un skolā'' 8 stundu apjomā. 

Programma sniedz padziļinātu izpratni pedagogiem par sociāli emocionālās kompetences attīstības iespējām grupā, izmantojot praktiskas metodes, tai skaitā rotaļas un spēles, kā arī SEM  nodarbību didaktiskos paņēmienus un stundu paraugus.

Uzzini vairāk šeit

 

''Bērnu tiesību aizsardzība'' 8 stundu apjomā. 

Programmas apguves laikā pedagogi  papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā, vardarbības pret bērnu veidiem un formām, tostarp pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Uzzini vairāk šeit

 

''Digitālās tehnoloģijas nākotnes izglītības kontekstā'' 12 stundu apjomā. 

Lai sekmētu mācību procesa attīstību un pielāgotos jaunākajām tendencēm, pedagogiem nepieciešams apgūt jaunas digitālās prasmes, kas sniegs visiem izglītības dalībniekiem ērtāku satura veidošanu, pasniegšanu un uztveršanu. 

Uzzini vairāk šeit

 

''Veiksmīga pedagoģiskā komunikācija un savstarpējā uzticība, kā neatņemama sastāvdaļa audzināšanas procesos'' 8 stundu apjomā.

Programmā pedagogiem būs iespēja gūt padziļinātu izpratni par veiksmīgu komunikāciju un komunikācijas šķēršļiem, kas var rasties pedagoģiskajā darbībā, tos atpazīt reālā vidē un no tiem izvairīties vai novērst. 

Uzzini vairāk šeit

 

''Vadītprasme - pārmaiņu domāšanas stratēģija'' 16 stundu apjomā.

Programma, kura sniegs vadītājiem padziļinātu izpratni par vadību un izrietošajiem procesiem. Paplašinās skatījumu uz dzīvi, izpratni par atbildību un atšķirīgiem atbildības līmeņiem. Pedagogi apgūs praktiskus pašpalīdzības rīkus, lai spētu kontrolēt savu attieksmi un garastāvokli.  

Uzzini vairāk šeit

 

''Idejas spēks. Cieņa ir mīlestība.'' 8 stundu apjomā.

Programma, kura pedagogiem sniegs paplašinātu skatījumu uz dzīvi, izpratni par sevi, saviem resursiem un savu reakciju uz citu cilvēku uzvedību. Tiks apgūts praktiskas pašpalīdzības rīks spējai ap sevi vairot cieņpilnu darba vidi, savu dzīvesprieku un būtu par iedvesmojošu piemēru katram, kurš nonāk saskarē.

Uzzini vairāk šeit

 

Piesakies mācībām aizpildot pieteikuma anketu vai rakstot uz [email protected]

*Programmas īsteno Rīgas Tālmācības vidusskola