Kursi pedagogiem!

Lekcijas ir iepriekš ierakstītas un Jūs tās variet noklausīties jebkurā Jums ērtā laikā un vietā!

Piedāvājam apgūt pedagogu programmas attālināti! Lekcijas ir iepriekš ierakstītas un pieejamas mūsu mācību vidē, lai Jūs nesteidzīgi varētu tajās piedalīties no jebkuras sev ērtas vietas un jebkurā sev vēlamajā un brīvajā laikā!

Lai pārliecinātos, ka Jūs esiet lekcijas noskatījies, pēc katras lekcijas Jums būs jāizpilda tests un pēc visu testu sekmīgas izpildes Jums tiks nosūtīta apliecība uz norādīto e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu! 

Šobrīd piedāvājam:

''Sociāli emocionālā mācīšanās (SEM) pirmsskolā un skolā'' 8 stundu apjomā
- Pasniedz: Guna Svence
- Cena 25 EUR

''Interaktīvu un digitālu mācību materiālu veidošana ar mākslīgā intelekta palīdzību'' 8 stundu apjomā
- Pasniedz: Edgars Čerkovskis
- Cena 25 EUR

''Profesionālā izdegšana pedagoģiskajā praksē'' 8 stundu apjomā
- Pasniedz: Dace Kiršteine
- Cena 25 EUR


''Bērnu tiesību aizsardzība'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Agris Skudra un Dace Kiršteine
- Cena 25 EUR

''Veiksmīga pedagoģiskā komunikācija un savstarpējā uzticība, kā neatņemama sastāvdaļa audzināšanas procesos'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Dace Kiršteine
- Cena 25 EUR

''Idejas spēks. Cieņa ir mīlestība.'' 8 stundu apjomā
- Pasniedz: Aleksis Daume
- Cena 25 EUR

''Vadītprasme - pārmaiņu domāšanas stratēģija'' 16 stundu apjomā          
- Pasniedz: Aleksis Daume
- Cena 45 EUR

''Digitālās tehnoloģijas nākotnes izglītības kontekstā'' 12 stundu apjomā          
- Pasniedz: Edgars Čerkovskis
- Cena 35 EUR

''Bērni ar uzvedības traucējumiem skolas vidē'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Mg.psych. Kristīne Putniņa

- Cena 25 EUR

''Vienkāršruna bērnu un jauniešu vidē. Pedagoģiskais darbs un korekcijas iespējas audzināšanas procesos'' 6 stundu apjomā          
- Pasniedz: Māra Ozola
- Cena 25 EUR

''Skolotāju un vecāku stresa vadība un dzīvesspēka attīstības iespējas audzināšanas procesos'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Guna Svence
- Cena 25 EUR

''Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem'' 12 stundu apjomā          
- Pasniedz: Aija Rusaika

-  Cena 35 EUR

 

Reģistrējiet savu dalību mājaslapā ''Piesakies mācībām'' reģistrācijas anketā! ---->

Aicinām neaizpildīt zemāk redzmo anketu, bet labajā sadaļā redzamo anketu! 

Ik brīdi papildināsim pedagogu programmu klāstu! Sekojiet mums līdzi mājaslapā un sociālajos tīklos! 

Piesakies un apmeklē lekciju

Kursi pedagogiem!