• 18.04.2023

  Skolotāju un vecāku stresa vadība un dzīvesspēka..

  Skolotāju un vecāku stresa vadība un dzīvesspēka attīstības iespējas audzināšanas procesos

  Tālāk..
 • 18.04.2023

  Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā...

  Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem

  Tālāk..
 • 13.09.2022

  Sociāli emocionālā mācīšanās pirmsskolā un skolā

  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 8 stundu apjomā! ''Sociāli emocionālā mācīšanās (SEM) pirmsskolā un skolā''.

  Tālāk..
 • 04.01.2022

  Digitālās tehnoloģijas nākotnes izglītības konteks

  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 12 stundu apjomā! ''Digitālās tehnoloģijas nākotnes izglītības kontekstā''

  Tālāk..
 • 09.12.2021

  Veiksmīga pedagoģiskā komunikācija...

  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 8 stundu apjomā! ''Veiksmīga pedagoģiskā komunikācija un savstarpējā uzticība, kā neatņemama sastāvdaļa audzināšanas procesos''

  Tālāk..
 12