Skolotāju un vecāku stresa vadība un dzīvesspēka..

''Skolotāju un vecāku stresa vadība un dzīvesspēka attīstības iespējas audzināšanas procesos'' 8 stundu apjomā.

  • Šo kursu Jums būs iespēja noskatīties jebkurā sev ērtā laikā mūsu mācību vidē! Kurss Jums paliks pieejams uz laiku, kamēr tas tiek piedāvāts mūsu kursu piedāvājumā, taču testi būs pieejami 1 (vienu) mēnesi. Lai saņemtu apliecību ir jāizpilda visi testi un jāsaņem atzīme, kas ir ne mazāka, kā 4 (10 baļļu skalā).

Par programmu:

Jaunajā izglītības sistēmā pastiprināta uzmanība jau tagad tiek pievērsta jauna tipa sadarbības modeļu attīstībai starp skolu – skolēniem, skolotājiem, vadību un vecākiem, lai mācīšanās process kļūtu apzinātāks. Katrā pārejas procesā viena no parādībām, kas izpaužas, var būt jukas, apjukums, neizpratne. Ārējie apstākļi var radīt iekšēju konfliktu, tāpēc savu iekšējo konfliktu izpratne un tā risināšanas iespējas praksē ir viens no sīs programmas tematiem.

Tagad, kad daļa skolotāju apgūst kompetencēs balstītu izglītību, sācies eksperimentu laiks. Tieši tāpēc tieši skolotājs kļūst par vienu no pārmaiņu faktoriem – cik izglītots, vieds, sagatavots pārmaiņām, psiholoģiski izturīgs, dzīvesspēcīgs, atbalstīts jutīsies skolotājs, tik arī ātri vai lēni attīstīsies jaunā izglītības kompetenču pieeja un skolēncentrētā mācīšanās mūsdienu skolās. Tieši tāpēc piedāvātā programma ietver skolotājiem sagatavotu praktisku vingrinājumu aprobāciju.

 

Programmā iekļautās tēmas: 

  • skolotāja personība, dzīvesspēks, sociāli emocionālā veselība, to nozīme mācību procesa organizēšanā, stresa pašvadībā un konflikta pašvadībā;
  • vecāku un bērnu attiecības un to saistība ar  disciplinēšanas vadlīnijām audzināšanas paņēmieniem, temperamentu un  rakstura iezīmēm;
  • konflikta pašvadība un cieņpilnas komunikācijas soļi;
  • skolotāja atbalsta sistēmas iespējas, skolotāja un vecāku dzīvesspēka vingrinājumu sistēmas prezentācija.

 

Kursa cena: 25 EUR par vienu dalībnieku (piesakot vismaz 10 dalībniekus, tiek piemērota 15% atlaide)

  • Programmā ir 4 lekcijas (skatīt tēmu sarakstu), pēc katras lekcijas ir 10 jautājumu tests ar 3 atbilžu variantiem, pēc visu testu sekmīgas izpildes (vismaz 4 pareizas atbildes) uz e-pastu tiks nosūtīta apliecība ar drošu elektronisko parakstu!
  • Apliecība tiek nosūtīta e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un netiek izsniegta klātienē.

 

Programmu īsteno pieaugušo neformālās izglītības iestāde ''Panākumu Universs'' un tā ir saskaņota ar pašvaldību 29.11.2023., Nr. RIMCK-23-48-nd. 

 

PIETEIKŠANĀS: aizpildot reģistrācijas anketu vai rakstot uz [email protected]

 

 

 

Kursu vada: psiholoģijas doktore (Dr.psych.) un pozitīvās psiholoģijas virziena attīstītāja Latvijā, Guna Svence.