Vadītprasme - pārmaiņu domāšanas stratēģija

Mums rūp pedagogu tālākizglītība, tāpēc esam cītīgi strādājuši kopā ar atzītiem, pieredzējušiem un zinošiem pasniedzējiem, lai izveidotu saturīgas pedagogu programmas, kuras var pielietot ikdienā un darba vidē.

Lai atvieglotu pedagogu saspringto darba ikdienu, esam izveidojuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas attālinātā formātā un šo kursu Jums būs iespēja noskatīties jebkurā sev ērtā laikā 2 mēnešu periodā!

Jums vairs nav jāsatraucas par noteikta laika atvēlēšanu pedagogu kursiem, piedalieties kursos jebkurā Jums brīvā un vēlamā laikā mūsu mācību vidē!

Piedāvājam pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides programmu ''Vadītprasme - pārmaiņu domāšanas stratēģija'' 16 stundu apjomā, kura sniegs vadītājiem padziļinātu izpratni par vadību un izrietošajiem procesiem. Paplašinās skatījumu uz dzīvi, izpratni par atbildību un atšķirīgiem atbildības līmeņiem. Pedagogi apgūs praktiskus pašpalīdzības rīkus, lai spētu kontrolēt savu attieksmi un garastāvokli. Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti.

Programma saskaņota ar pašvaldību 24.11.2021. Nr. RIMC-21-331

Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos! 

  • Kursa cena 40EUR par vienu dalībnieku (piesakot vismaz 10 dalībniekus, tiek piemērota 15% atlaide)
  • Izglītības iestāžu vadītājiem
  • 7 lekciju cikls
  • Reģistrācija, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā

Kursu vada:

Aleksis Daume
Aleksis Daume