Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā...

''Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem'' 12 stundu apjomā.

  • Jebkurā sev ērtā laikā mūsu mācību vidē! Kurss Jums paliks pieejams uz laiku, kamēr tas tiek piedāvāts mūsu kursu piedāvājumā, taču testi būs pieejami 2 (divus) mēnešus. Lai saņemtu apliecību ir jāizpilda visi testi un jāsaņem atzīme, kas ir ne mazāka, kā 4 (10 baļļu skalā). 

Par programmu:

Programma paredzēta vispārizglītojošo skolu pedagogiem, lai papildinātu gan teorētiskās, gan praktiskās  zināšanas par mācīšanās un uzvedības traucējumiem, to veidiem, cēloņiem, izpausmēm un atbalstu mācību procesā. Lai veiksmīgāk bērni spētu iekļauties mācību procesā, pedagogam ir nepieciešamas zināšanas konkrētā traucējuma atpazīšanā un spējā uzlabot šo bērnu dzīves kvalitāti. Iekļaujoša izglītība iekļaujošā skolā ir izglītības sistēmas kopējais vadmotīvs.  Mēs pieaugušie esam tie, kas bērnu var iedvesmot, pasniegt draudzīgu atbalstu, kā arī tie, kas var bērna pašapziņu sagraut. Zināšanās ir mūsu spēks iedvesmot un motivēt jebkuru skolēnu.

Programmā iekļautās tēmas: 

  • Mācīšanās un uzvedības traucējumi, kā tos atpazīt un kā sniegt atbalstu – teorētiskie aspekti;
  • Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrāde un īstenošana atbilstoši normatīviem aktiem – praktiskie piemēri;
  • Pedagoģiskā procesa īstenošana klasē, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus un atbalsta pasākumus – praktiskie piemēri;
  • MK noteikumu regulējums atbalsta pasākumu sniegšanā mācību procesā.

 

Kursa cena: 35 EUR par vienu dalībnieku (piesakot vismaz 10 dalībniekus, tiek piemērota 15% atlaide)

  • Programmā ir 4 lekcijas (skatīt tēmu sarakstu), pēc katras lekcijas ir 10 jautājumu tests ar 3 atbilžu variantiem katram jautājumam, pēc visu testu sekmīgas izpildes (vismaz 4 pareizas atbildes) uz e-pastu tiks nosūtīta apliecība ar drošu elektronisko parakstu!
  • Apliecība tiek nosūtīta e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un netiek izsniegta klātienē.

 

Programmu īsteno pieaugušo neformālās izglītības iestāde ''Panākumu Universs'' un tā ir saskaņota ar pašvaldību 29.11.2023., Nr. RIMCK-23-50-nd

 

PIETEIKŠANĀS: aizpildot reģistrācijas anketu vai rakstot uz [email protected]

 

 

Kursu vada: izglītības maģistrs, atbalsta koordinators iekļaujošā izglītībā un speciālais pedagogs, Aija Rusaika.