Profesionālā izdegšana pedagoģiskajā praksē

''Profesionālā izdegšana pedagoģiskajā praksē'' 8 stundu apjomā

  • Šo kursu Jums būs iespēja noskatīties jebkurā sev ērtā laikā mūsu mācību vidē! Kurss Jums paliks pieejams uz laiku, kamēr tas tiek piedāvāts mūsu kursu piedāvājumā, taču testi būs pieejami 1 (vienu) mēnesi. Lai saņemtu apliecību ir jāizpilda visi testi un jāsaņem atzīme, kas ir ne mazāka, kā 4 (10 baļļu skalā). 

Par programmu:

Programma sniedz padziļinātu izpratni pedagogiem par profesionālo izdegšanu un tās saistību ar pedagoga stresa līmeni, personības, darba vides faktoriem, komunikācijas kompetencēm, psiholoģiskajiem aizsardzības mehānismiem un emociju vadību.

Programmā iekļautas 4 tēmas:

  • Stress, tā veidi. Profesionālā izdegšana.
  • Personības, temperamenta tipa ietekme izdegšanā. Kontroles lokuss. Darba vides faktori.
  • Komunikācija un lomas komandā, komunikācijas kompetences. Lietišķu pārrunu vadīšana un lietišķu attiecību komunikatīvie un stratēģiskie principi. Psiholoģiskie aizsardzības mehānismi.
  • Emocijas, to atpazīšana un emociju vadības instrumenti. Preventīvās metodes izdegšanas profilaksei un izdegšanas mazināšanai/novēršanai.

 

Kursa cena: 25 EUR par vienu dalībnieku (piesakot vismaz 10 dalībniekus, tiek piemērota 15% atlaide)

  • Programma sastāv no 4 lekcijām (skatīt tēmu sarakstu), pēc katras lekcijas ir 10 jautājumu tests ar 3 atbilžu variantiem, pēc visu testu sekmīgas izpildes (vismaz 4 pareizas atbildes) uz e-pastu tiks nosūtīta apliecība ar drošu elektronisko parakstu!
  • Apliecība tiek nosūtīta e-pastā ar drošu elektronisko parakstu.

 

Programmu īsteno pieaugušo neformālās izglītības iestāde ''Panākumu Universs'' un tā ir saskaņota ar pašvaldību 29.11.2023., Nr. RIMCK-23-46-nd. 

 

PIETEIKŠANĀS: aizpildot reģistrācijas anketu vai rakstot uz [email protected]

 

Kursu vada:

Fotoattēlā varētu būt 1 persona, zieds un iekštelpās
Kursu vada: Mg.psych. Dace Kiršteine