Iekļaujošas izglītības organizācija un sadarbība

''Iekļaujošas izglītības organizācija un sadarbības koordinācija mācību procesā'' 10 stundu apjomā.

  • Šo kursu Jums būs iespēja noskatīties jebkurā sev ērtā laikā mūsu mācību vidē! Kurss Jums paliks pieejams uz laiku, kamēr tas tiek piedāvāts mūsu kursu piedāvājumā, taču testi būs pieejami 1 (vienu) mēnesi. Lai saņemtu apliecību ir jāizpilda visi testi un jāsaņem atzīme, kas ir ne mazāka, kā 4 (10 baļļu skalā).

 

Par programmu:

Kursā apgūsiet tik aktuālo iekļaujošās izglītības tēmu – kāda ir tās būtība, likumiskie aspekti, mācību procesa organizēšana un sadarbības koordinācija. Stāstīsim par atbalsta pasākumiem, individuāliem mācību plāniem un labās prakses piemēriem.

Programma paredzēta vispārizglītojošo skolu pedagogiem, lai papildinātu gan teorētiskās, gan praktiskās  zināšanas par iekļaujošās izglītības pamatprincipu integrēšanu mācību procesā.  Toleranta, iekļaujoša sabiedrība sākas no katra cilvēka, katrs sāk ar sevi, lai virzītu apkārtējos uz pārmaiņām.  Jau šobrīd daudzas izglītības iestādes veiksmīgi praktizē iekļaujošu izglītību mācību procesa organizēšanā. Tomēr daļa skolotāju nav gatavi un baidās šo praksi īstenot, neizprotot kā efektīvāk komunicēt ar visām iesaistītajām pusēm un organizēt šādu mācību procesu.  Lai veiksmīgāk skolēni spētu iekļauties mācību procesā ir nepieciešama efektīva komunikācija starp visām iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem, mācībspēku.

Programmā iekļautās tēmas: 

  • Iekļaujoša sabiedrība – iekļaujoša izglītības iestāde;
  • Mācību procesa organizēšana iekļaujošā izglītības iestādē;
  • Sadarbības koordinācija un komunikācija iekļaujošā izglītības iestādē.

 

Kursa cena: 30 EUR par vienu dalībnieku (piesakot vismaz 10 dalībniekus, tiek piemērota 15% atlaide)

  • Programmā ir 3 lekcijas (skatīt tēmu sarakstu), pēc katras lekcijas ir 10 jautājumu tests ar 3 atbilžu variantiem, pēc visu testu sekmīgas izpildes (vismaz 4 pareizas atbildes) uz e-pastu tiks nosūtīta apliecība ar drošu elektronisko parakstu!
  • Apliecība tiek nosūtīta e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un netiek izsniegta klātienē.

 

Programmu īsteno pieaugušo neformālās izglītības iestāde ''Panākumu Universs'' un tā ir saskaņota ar pašvaldību 27.03.2024., Nr. RIMCK-24-072. 

 

 

Kursu vada: izglītības maģistrs, atbalsta koordinators iekļaujošā izglītībā un speciālais pedagogs, Aija Rusaika.

 

PIETEIKŠANĀS: aizpildot reģistrācijas anketu vai rakstot uz [email protected]