Kontakti

 

                                       

Izglītības programmas
veidotāja:

Ilze Kalniņa

ilze.kalnina@ltpc.lv

Izglītības programmas
koordinatore:

Kristiāna Meškauska

Mob. tālrunis: +371 29333040 

info@panakumuuniversitate.lv

   

 Adrese:
Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058

Mobilais tālrunis: +371 29333040
info@panakumuuniversitate.lv

 

 

 

 

 

 Izglītības iestādes
licence
 Izglītības iestādes
akreditacijas lapa
Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas programmu
saskaņošanu
Pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas programmu 
saskaņošanu