Melnās piektdienas atlaides!

Reģistrējiet dalību kursiem 24. novembrī no plkst. 00:00 līdz 23:59 un saņemiet 15% atlaidi no mācību maksas!


Melnās piektdienas ietvaros, grupai ar vismaz 10 cilvēkiem atlaide 20% apmērā! 

 

Šobrīd piedāvājam:

''Sociāli emocionālā mācīšanās (SEM) pirmsskolā un skolā'' 8 stundu apjomā

- Pasniedz: Guna Svence
-  Melnās peiktdienas cena 21,25 EUR

''Bērnu tiesību aizsardzība'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Agris Skudra un Dace Kiršteine
-  Melnās peiktdienas cena 21,25 EUR

''Veiksmīga pedagoģiskā komunikācija un savstarpējā uzticība, kā neatņemama sastāvdaļa audzināšanas procesos'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Dace Kiršteine
-  Melnās peiktdienas cena 21,25 EUR

''Idejas spēks. Cieņa ir mīlestība.'' 8 stundu apjomā
- Pasniedz: Aleksis Daume
-  Melnās peiktdienas cena 21,25 EUR

''Vadītprasme - pārmaiņu domāšanas stratēģija'' 16 stundu apjomā          
- Pasniedz: Aleksis Daume
-  Melnās peiktdienas cena 38,25 EUR

''Digitālās tehnoloģijas nākotnes izglītības kontekstā'' 12 stundu apjomā          
- Pasniedz: Edgars Čerkovskis
-  Melnās peiktdienas cena 29,75 EUR

''Bērni ar uzvedības traucējumiem skolas vidē'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Mg.psych. Kristīne Putniņa
-  Melnās peiktdienas cena 21,25 EUR

''Vienkāršruna bērnu un jauniešu vidē. Pedagoģiskais darbs un korekcijas iespējas audzināšanas procesos'' 6 stundu apjomā          
- Pasniedz: Māra Ozola
-  Melnās peiktdienas cena 21,25 EUR

''Skolotāju un vecāku stresa vadība un dzīvesspēka attīstības iespējas audzināšanas procesos'' 8 stundu apjomā          
- Pasniedz: Guna Svence
-  Melnās peiktdienas cena 21,25 EUR

''Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem'' 12 stundu apjomā          
- Pasniedz: Aija Rusaika
-  Melnās peiktdienas cena 29,75 EUR

 

Lekcijas ir iepriekš ierakstītas un Jūs tās variet noklausīties jebkurā Jums ērtā laikā un vietā!

Piedāvājam apgūt pedagogu programmas attālināti! Lekcijas ir iepriekš ierakstītas un pieejamas mūsu mācību vidē, lai Jūs nesteidzīgi varētu tajās piedalīties no jebkuras sev ērtas vietas un jebkurā sev vēlamajā un brīvajā laikā!

Lai pārliecinātos, ka Jūs esiet lekcijas noskatījies, pēc katras lekcijas Jums būs jāizpilda tests un pēc visu testu sekmīgas izpildes Jums tiks nosūtīta apliecība uz norādīto e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu! Lūdzu, aizpildiet labajā sānā redzamo reģistrācijas anketu nevis zemāk redzamo! 

 

 

 

 

 

Piesakies un apmeklē lekciju

Melnās piektdienas atlaides!