Rekvizīti

SIA Eiropas Tālmācības centrs

Reģistrācijas Nr. 43603089888

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Panākumu Universitāte"

AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
LV76UNLA0055001647925

Faktiskā adrese: Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058
Juridiskā adrese: Edvarta Virzas iela 55, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Mobilais tālrunis: +371 29333040
[email protected]nakumuuniversitate.lv
www.pankumuuniversitate.lv