Kā runāt ar pusaudžiem krīzes situācijā?

DISKUSIJA - Kā runāt ar pusaudžiem krīzes situācijā?

Svarīgi ir prast runāt ar jauniešiem un mācēt reaģēt uz dažādām krīzes situācijām gan valsts, gan pasaules mērogā. Diskusijā dalībnieki mēģinās atbildēt uz jautājumiem, kas sniegs ieskatu pedagogiem un tāpat arī vecākiem, kā reaģēt uz dažādām krīzes situācijām un, kā tās paskaidrot jauniešiem.
 
Facebook Live būs pieejams mūsu facebook profilā 4. martā pulkstens 16:00https://www.facebook.com/panakumuuniversitate
Diskusijā piedalīsies:
  • Oksana Lentjušenkova, Dr.oec., EKA rektore;
  • Edgars Čerkovskis, Sociālo zinātņu maģistrs, EKA Aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības programmas direktors, EK eksperts.

Piesakies un apmeklē lekciju

Kā runāt ar pusaudžiem krīzes situācijā?