Pedagogiem

2. lekcija 15. novembrī plkst. 10.00
Norises vieta: Rīga, „Biznesa augstskola Turība”

Mg.psych. Ilze Kricka

Profesionālais stress un to izraisošie faktori. Dzīves izturība stresa modelī jeb personības spējas izturēt stresa situācijas pedagoģiskajā procesā.

09:30-10:00 Reģistrēšanās
10:00-12:00 Lekcijas pirmā daļa
12:00-13:00 Pusdienu pārtraukums
13:00-15:00 Lekcijas otrā daļa

Piesakies un apmeklē lekciju

Pedagogiem