Pedagogu lekcijas janvārī

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Konkurētspējīgas personības attīstības veicināšana mūsdienu pedagoģiskajā un sociāli psiholoģiskajā vide" (36 stundas).

Četru bezmaksas lekciju cikls

15.01.2015. pēdējā lekcija pedagogiem

Norises vieta: Biznesa augstskola Turība

 

Dienas kārtība:

10.00 – 13.00
Pozitīvā psiholoģija pedagoģijā
Dr.paed., Mg.paed. Anda Kauliņa
RPIVA lektore, psiholoģe

13.00 – 15.00
Līderība un vadīšana-vai tas ir viens un tas pats?
MBA Gunta Veismane
EKA rektore

 

Piesakies un apmeklē lekciju

Pedagogu lekcijas janvārī