''Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē''

!! Jaunā 2021./2022. mācību gada sākumā piedāvāsim pedagogiem dažādas jaunas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas.

''Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē'' programma (programma 36 stundu apjomā).

Programmas "Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē" mērķis: sniegt zināšanas un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes stresa menedžmentā pedagoģiskajā praksē.

Plānotie rezultāti: padziļināt pedagogu izpratni par stresa menedžmentu pedagoģiskajā praksē un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes. Apzināt individuāli specifiskās stresa mazināšanas metodes, kas paaugstina fiziskās un garīgās veselības līmeni būtiski samazinot emocionālās izdegšanas riskus. Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti, multiplicējot darbā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Programmas apguves izvērtēšanas veids: Programmas apguves procesā kursu dalībniekiem ir jāapmeklē 100% no neklātienes nodarbībām, jāsaņem sekmīgs vērtējums par katru nodarbības testu 2 mēnešu laikā no uzsākšanas brīža.

Reģistrācija šeit: https://ieej.lv/pedagogu_programma

Pēc apmaksas veikšanas Jūs tiksiet pieveinots/a mūsu mācību vidē, kur Jums būs iespēja 2 mēnešu laikā noskatīties visas 5 lekcijas un izpildīt 10 jautājumu testu (izvēloties pareizo atbildi), ja visi testi ir nokārtoti sekmīgi (iegūti vismaz 4 punkti no 10), Jums uz e-pastu tiek nosūtīta apliecība ar drošu elektronisko parakstu.

Pedagogs pats var izlemt:

  • apmeklēt visas programmas aktivitātes un saņemt apliecību 36 stundu apjomā

  • apmeklēt tikai sev interesējošās lekcijas

 

 

 

Dalības maksa:

  •  
Vienas lekcijas apmeklējums 10.00 EURO
     
  •  

2020./2021. m.g.

- 5 lekcijas 
- Apliecība (A) 36 stundu apjomā

30.00 EURO** Veicot maksājumu uzreiz (vienā maksājumā)