Sadarbība ar augstskolām

Uzrādot apliecību par programmas "Panākumu Universitāte" absolvēšanu, Tu vari turpināt studijas Latvijas vidējās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs ar sekojošām privilēģijām:

 5%- 20% atlaide pirmā studiju gada maksai 2 budžeta vietas un 10 absolventiem
25% atlaide studijām
pirmajam mācību gadam.


20% atlaide
pirmā studiju gada maksai
20% atlaide
pirmā studiju gada maksai
20% atlaide
pirmā studiju gada maksai
10% atlaide
pirmā studiju gada maksai
Viens mācību mēnesis bez maksas Viens mācību mēnesis bez maksas