Pedagogiem

Katrs pedagogs jauniešu dzīvēs spēlē nozīmīgu lomu. Tieši pedagogs reizēm ir tas, kas ierauga jaunietī  kādu nozīmīgu talantu un nesavtīgi palīdz to attīstīt, tādēļ mūsu „Panākumu Universitātes” komanda  vēlās parūpēties ne tikai par jauniešiem, bet arī par viņu pedagogiem!

 

Eiropas Tālmācības vidusskola sadarbībā ar Rīgas Tālmācības vidusskolu piedāvā apgūt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuras norisinās katru otro mācību gadu"Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē" un “Konkurētspējīgas personības attīstības veicināšana mūsdienu pedagoģiskajā un sociāli psiholoģiskajā vidē” un iegūt apliecību (A) 36 stundu apjomā. 

 

2020./2021.m.g. piedāvājam: “Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē”.

http://www.panakumuuniversitate.lv/lat/aktivitasu-plans/aktivitasu-plans-pedagogiem-2020-2021-m-g

 

Programmas "Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē" mērķis: sniegt zināšanas un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes stresa menedžmentā pedagoģiskajā praksē.

Plānotie rezultāti: padziļināt pedagogu izpratni par stresa menedžmentu pedagoģiskajā praksē un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes. Apzināt individuāli specifiskās stresa mazināšanas metodes, kas paaugstina fiziskās un garīgās veselības līmeni būtiski samazinot emocionālās izdegšanas riskus. Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti, multiplicējot darbā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

 

Programmas “Konkurētspējīgas personības attīstības veicināšana mūsdienu pedagoģiskajā un sociāli psiholoģiskajā vidē” mērķis: pilnveidot un tālāk attīstīt skolotāju pedagoģisko kompetenci konkurētspējīgas personības audzināšanā/pašaudzināšanā un attīstības/pašattīstības veicināšanā. 

Plānotie rezultāti: skolotāju prasmes iegūtās zināšanas izmantot pedagoģiskajā praksē ar mērķi profesionāli veicināt konkurētspējas attīstību; kompetences: atbilstoši izglītības mērķiem un uzdevumiem, kā arī konkrētai pedagoģiskai situācijai radoši un atbildīgi veidot mācīšanās un pozitīvu attieksmju maiņas stratēģijas, plānot, vadīt un izvērtēt mācību, skolotāju profesionālās pašrefleksijas prasmju pilnveidei un refleksijas rezultātu izmantošanai profesionālās attīstības stratēģiju un rīcības soļu izstrādē un audzināšanas procesu izglītības vidē ar mērķi veicināt konkurētspēju, kā arī izvēlēties atbilstošu pedagoģiskās mijiedarbības, t.sk. saskarsmes vadības un attieksmju korekcijas, un konkurētspējas izvērtēšanas metodiku.  Pedagogu ieguvumi, piedaloties programmā:

  • Piedalīties pieredzējušu lektoru un dažādu jomu profesionāļu lekcijās;
  • Saņemt 36 stundu apliecību par programmas apmeklēšanu!

 

Maksa par programmas apguvi ir EUR 30

Panākumu Universitātes dalībskolu skolotājiem programmas apguve ir bez maksas!