Aktivitāšu plāns pedagogiem 2020./2021.m.g.

''Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē'' programma (A programma 36 stundu apjomā).

Programmas "Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē" mērķis: sniegt zināšanas un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes stresa menedžmentā pedagoģiskajā praksē.

Plānotie rezultāti: padziļināt pedagogu izpratni par stresa menedžmentu pedagoģiskajā praksē un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes. Apzināt individuāli specifiskās stresa mazināšanas metodes, kas paaugstina fiziskās un garīgās veselības līmeni būtiski samazinot emocionālās izdegšanas riskus. Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti, multiplicējot darbā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Programmas apguves izvērtēšanas veids: Programmas apguves procesā kursu dalībniekiem ir jāapmeklē 100% no neklātienes nodarbībām, jāsaņem sekmīgs vērtējums par katru nodarbības testu 2 mēnešu laikā no uzsākšanas brīža.

Reģistrējieties šeit: https://ieej.lv/pedagogu_programma

Pedagogs pats var izlemt:

  • apmeklēt visas programmas aktivitātes un saņemt apliecību (A) 36 stundu apjomā

  • apmeklēt tikai sev interesējošās lekcijas

 

 

 

Dalības maksa:

  •  
Vienas lekcijas apmeklējums 10.00 EURO
     
  •  

2020./2021. m.g.

- 5 lekcijas 
- Apliecība (A) 36 stundu apjomā

30.00 EURO*
vai
BEZMAKSAS**

* Veicot maksājumu uzreiz (vienā maksājumā)
** Pedagogiem, kas iesaistās ''Panākumu Universitāte'' jauniešu programmā ar jauniešiem, pedagogu programma ir bezmaksas