Nolikums

 

 

ERUDĪCIJAS SPĒLES
“VISLATVIJAS ERUDĪTĀKĀ KLASE”
NOLIKUMS


“Vislatvijas erudītākā klase” (turpmāk tekstā – Spēle) ir jauniešu projekta “Panākumu Universitāte” un biedrības “Prāta Spēles” (turpmāk tekstā – Organizators) organizēts erudīcijas konkurss Latvijas skolu 9. līdz 12. klašu skolēniem, lai, veselīgas konkurences mudināti, viņi cīnītos par erudītākās komandas titulu un atbalstītāju balvām.


Kas ir “Vislatvijas erudītākā klase” konkurss?


“Vislatvijas erudītākā klase” konkurss ir prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos skolēniem no visas Latvijas, kuros katrai klasei ir iespēja sevi pierādīt kā erudītāko klasi Latvijā!
“Vislatvijas erudītākā klase” konkursa mērķis:
Veicināt vēlmi būt radošiem, erudītiem un veidot veselīgu konkurenci Latvijas skolēnu vidū, attīstīt spējas darboties komandā, kā arī palīdzēt skolēniem demonstrēt savas zināšanas un atklāt sevī līderības prasmes un attīstīt tās. Popularizēt aktīvu, radošu dzīvesveidu skolās!


1. Reģistrācijas process un dalības maksa
1.1. Komanda jāpiereģistrē, aizpildot pieteikuma veidlapu. Komandā ir 2 - 4 skolēni (Dalībnieki).
1.2. Reģistrācija spēlei jāveic “Panākumu Universitāte” tīmekļa vietnē (www.panakumuuniversitate.lv) līdz 2020. gada 1.martam (ieskaitot).
1.3. Ja komandas dalībnieku vecums ir mazāks kā 18 gadi, komandai nepieciešams pavadošais klases skolotājs vai pieaugušais.
1.4. Klases skolotājs vai pieaugušais var būt klases audzinātājs, cits skolotājs vai jebkurš pieaugušais, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ar skolas direktora rakstisku atļauju ir gatavs uzņemties atbildību par komandu. Ja šāda atļauja nav iesniegta, tiek atteikta dalība Spēlē.
1.5. Komandu pavadošais klases skolotājs vai pieaugušais ir atbildīgs par “Vislatvijas erudītākā klase” konkursa Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu un atbalsta savu klasi vai komandu konkursa norises laikā.
1.6. Spēlē var piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri ir reģistrējušies.
1.7. Dalībnieku skaits ir ierobežots.
1.8. Reģistrējot komandu, jānorāda tās nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi, e-pasti, tālruņi un skolas nosaukums.
1.9. Lai reģistrētās komandas piedalītos cīņā par atbalstītāju balvām, ir nepieciešams ievietot komandas video facebook profilā ar tēmturiem.
1.10. Noteikumus par Spēles video pieteikumu skatīt nolikuma 1. pielikumā “Konkursa noteikumi”.
1.11. Datu korekcijas ir iespējams veikt, informējot par tām Organizatoru e-pastā [email protected] līdz 2020. gada 1.martam (ieskaitot), pēc šī datuma nekādas korekcijas komandās nevar veikt.
1.12. Dalībnieka dalības maksa ir 4.00 EUR, kas jāveic vienā maksājumā ar pārējiem komandas dalībniekiem. Rekvizīti ir atrodami “Panākumu Universitāte” tīmekļa vietnē.
1.13. Dalības maksa sevī iekļauj: reģistrācijas sistēmas nodrošinājumu, spēles sagatavošanu, izveidi, norisi, drošas telpas, tehnisko vadīšanu, rezultātu apkopošanu un citus organizatoriskos izdevumus.
1.14. Komandas diskvalifikācijas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
1.15. Par nepiedalīšanos Spēlē komandai jāpaziņo Organizatoriem rakstiski līdz 2020. gada 1.martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi [email protected]


2. Atteikuma tiesības
2.1. Dalībniekam nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo Spēle ir izklaides pakalpojums, kas tiek piedāvāts noteiktā dienā.


3. Spēles noteikumi
3.1. Spēles laikā vismaz viena komandas dalībnieka rīcībā ir jābūt viedtālrunim, kam ir mobilais internets.
3.2. Spēles laikā visiem dalībniekiem kategoriski aizliegts meklēt atbildes internetā.
3.3. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks lieto elektroniskās ierīces, lai meklētu atbildes internetā, komanda tiek diskvalificēta.
3.4. Dalībnieks atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas vai prasības pret Organizatoru un/vai citiem dalībniekiem par spēles laikā gūto kaitējumu veselībai vai mantai un jebkādiem zaudējumiem.
3.5. Dalībniekam ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt zaudējumus, kas attiecīgā dalībnieka rīcības rezultātā radušies Organizatoram, citiem dalībniekiem un/vai trešajām personām.


4. Organizatori
4.1. Spēli organizē SIA "Latvijas Tālmācības un profesionālās tālākizglītības centrs", ("LTPTC"), reģ. Nr.43603054570 un Biedrība “Prāta Spēles”, reģ. Nr. 40008273625.
4.2. Uzņemas atbildību par “Vislatvijas erudītākā klase” Nolikuma izstrādāšanu un uzdevumu sagatavošanu, kā arī par pārējo erudīcijas spēļu organizāciju un veic visas pārējās darbības, kas saistītas ar Spēles realizācijas procesu.
4.3. Organizators patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, spēles uzdevumos.
4.4. Organizators neuzņemas atbildību par sliktu mobilā operatora zonas pārklājumu un ierīču tehnisko piemērotību spēles laikā.


5. Pasākuma dalībnieki
5.1. Spēlei var reģistrēties personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu un mācās kādā no Latvijas skolām.
5.2. Organizators patur tiesības noteikt maksimālo komandu skaitu.


6. Spēles norise un uzdevumi
6.1. Ja dalībnieks vai komanda kavē Spēles sākumu, dalībnieks vai komanda tiek diskvalificēta. Maksa par dalību Spēlē netiek atgriezta.
6.2. Katrā spēlē komandas izspēlē 10 raundus ar 7 jautājumiem katrā.
6.3. Katrā spēlē visas komandas atbild uz 70 dažādiem jautājumiem.
6.4. Pēc 5. raunda ir pārtraukums 15 minūtes.
6.5. Katrā raundā spēles vadītājs informēs par punktu skaitīšanu attiecīgajā raundā.
6.6. Uzvar komanda ar maksimālo punktu skaitu.
6.7. Atbildes tiek ievadītas komandas izvēlētā viedtālrunī.
6.8. Komanda ir atbildīga par sevis izvēlētā viedtālruņa baterijas uzlādi.
6.9. Vienāda kopvērtējuma punktu skaita gadījumā, komandas tiek sakārtotas pēc spēles punktiem. Gadījumā, ja arī spēles punkti ir vienādi, tad var tikt noteikta papildus izspēle.
6.10. Spēles laikā dalībniekiem aizliegts izmantot jebkādus papildus uzziņu palīglīdzekļus (grāmatas, datorus, viedtālruņus, u.c.).


7. Spēles vieta un laiks
7.1. Spēle norisinās 2020. gada 7.aprīlī (otrdiena) no 12.00 līdz 15.00.
7.2. Spēles norises vieta ir “Biznesa augstskola Turība”, Graudu iela 68, Rīga,
LV-1058, Konferenču zāle.


8. Citi noteikumi
8.1. Šo noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem reģistrētajiem Spēles dalībniekiem. Reģistrēšanās Spēlē tiek uzskatīta kā katra dalībnieka piekrišana šiem noteikumiem. Reģistrējoties un piedaloties Spēlē, dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis spēles noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.
8.2. Reģistrējoties Spēlei, dalībnieki apstiprina, ka ir sasnieguši vismaz 15 gadu vecumu, ir izlasījuši spēles noteikumus un piekrīt Pārziņa privātuma politikai.
8.3. Reģistrējoties Spēlei dalībnieki piešķir organizatoram tiesības izmantot visus foto un video materiālus publicitātes nolūkiem (sociālajos tīklos, reklāmas kampaņas, pasākuma atskatos, e-pastu izsūtnēs u.c.). Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Lūdzam informēt pasākuma organizatorus rakstiski uz e-pastu [email protected], ja iebilstat par šo video un foto materiālu izmantošanu.
8.4. Organizatoram ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt šo Nolikumu, un šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas lietotnē un www.panakumuuniversitate.lv tīmekļa vietnē.ERUDĪCIJAS SPĒLES
“VISLATVIJAS ERUDĪTĀKĀ KLASE”
NOLIKUMA 1.PIELIKUMS


Konkursa noteikumi

1. Iespēja cīnīties par atbalstītāju balvām būs tikai tām komandām, kuras būs ievietojušas savā Facebook profilā video.
1.1. Augšupielādējot video Facebook pievieno aprakstu: Labākais jauniešu projekts “Panākumu Universitāte” rullē jau 10 gadus! Un pievieno tēmturus (#KomandasNosaukums, #ErudītākāVislatvijasKlase, #PUrulle10, #PrātaSpēles).
2. Tās komandas, kas nebūs pievienojušas video Facebook, varēs piedalīties cīņā tikai par erudītākās komandas titulu.
3. Video, kuram būs visvairāk “patīk”, saņems mūsu sponsoru pārsteiguma balvu.
4. Video uzdevuma noteikumi:
a. Izdomāt un nofilmēt savu klases vai komandu video: “Diena, kad skolotāja/s nokavēja stundu” vai “Mēs esam foršākā komanda”.
b. Video ilgums līdz 60 sekundēm.
5. Video jāaugšuplādē līdz 1.martam.
6. Reģistrējoties Spēlei un pievienojot savu video Facebook ar tēmturiem, dalībnieki piešķir organizatoram tiesības izmantot visus foto un video materiālus publicitātes nolūkiem (sociālajos tīklos, reklāmas kampaņas, pasākuma atskatos, e-pastu izsūtnēs u.c.).

 

 

 

Piesaki savu komandu spēlei!

Komandas dalībnieki (2-4 cilvēki):
1
2
3
4