Pedagogiem

Katrs pedagogs jauniešu dzīvēs spēlē nozīmīgu lomu. Tieši pedagogs reizēm ir tas, kas ierauga jaunietī  kādu nozīmīgu talantu un nesavtīgi palīdz to attīstīt, tādēļ mūsu „Panākumu Universitātes” komanda  vēlās parūpēties ne tikai par jauniešiem, bet arī par viņu pedagogiem!

 

Eiropas Tālmācības vidusskola sadarbībā ar Rīgas Tālmācības vidusskolu piedāvā apgūt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu "Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē" un iegūt apliecību (A) 36 stundu apjomā (2014. gada 29. oktobrī. Saskaņojuma Nr. RIICMC-14-174).


Programmas mērķis: sniegt zināšanas un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes stresa menedžmentā pedagoģiskajā praksē.

Plānotie rezultāti: padziļināt pedagogu izpratni par stresa menedžmentu pedagoģiskajā praksē un apgūt praktiskas pašpalīdzības metodes. Apzināt individuāli specifiskās stresa mazināšanas metodes, kas paaugstina fiziskās un garīgās veselības līmeni būtiski samazinot emocionālās izdegšanas riskus. Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti, multiplicējot darbā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Pedagogu ieguvumi, piedaloties programmā:

  • Piedalīties pieredzējušu lektoru un dažādu jomu profesionāļu lekcijās;
  • Saņemt 36 stundu apliecību par programmas apmeklēšanu!

 

Maksa par programmas apguvi ir EUR 40

Panākumu Universitātes dalībskolu skolotājiem programmas apguve ir bez maksas!