• 21.09.2010

    Lekcija: Motīvs un motivācija

    Pirmajā Panākumu Universitātes lekcijā Mg.paed. Aigars Plotkāns aicināja jauniešus apzināt savu vērtību skalu un novērtēt patiesās vērtības dzīvē.

    Tālāk..