Konkurss "Uzņem ātrumu!"

Pēc RTV direktores Ilzes Kalniņas uzrunas, tika sveikti radošā konkursa "Spaisīgākā fotoreportāža" uzvarētāji:

1.vieta un 20.00 Ls naudas balva - Santai Kalējai no A.Upīša Skrīveru vidusskolas,
2.vieta un 15.00 Ls naudas balva - Sintijai Dzerkalei no A.Upīša Skrīveru vidusskolas,
3.vieta un 10.00 Ls naudas balva - Kristapam Skurbam no Bauskas 1.vidusskolas.

Paldies par lieliskajiem un asprātīgajiem darbiem!

Pēc tam, kad komandu biedri bija savā starpā iepazinušies un kādu laiku apspriedušies, tapa 7 lieliskas komandas, kas sevi pieteica ar nosaukumu: Sīkstās Upenītes, Kivī, Zemenītes, Jautrie Kokobangoriekstiņi, Otrās šķiras banāni, Mīļā dzērvenīšu komanda, Vienmēr svaigie banāni bez melnumiem!

Kopējā konkursa tēma bija "Personības ideālu  un paraugvērtību sistēma". Atbilsoši tēmai, jauniešiem bija jāveica dažādus uzdevumus, kuros tika analizētas dažādu temperamentu un uztveres atšķirības un sakritības. Tika novēroti cilvēku rīcības modeļi individuālās situācijās, kā arī uzvedības stratēģija saskarsmē ar dažādu temperamentu cilvēkiem.

Uzdevumos jaunieši parādīja jau iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī ieguva jaunas zināšanas, pierādot teoriju praksē.

Apkopojot uzdevumos iegūtos punktus, par uzvarētājām kļuva:

1.vieta un 50.00 Ls naudas balva - Lindai Kalvānei no Džūkstes pamatskolas,
2.vieta un 30.00 Ls naudas balva - Elīzai Brikmanei no Olaines 1.vidusskolas,
3.vieta un 20.00 Ls naudas balva - Ritai Zijatovai no Olaines 1.vidusskolas. Apsveicam!

Paldies par dalību un uz tikšanos nākamajā pasākumā!