Bērnu tiesību aizsardzība

''Bērnu tiesību aizsardzība'' 8 stundu apjomā

  • Šo kursu Jums būs iespēja noskatīties jebkurā sev ērtā laikā 1 (viena) mēneša periodā no pievienošanas brīža mūsu mācību vidē! 

 

 

Par programmu:

Programmas apguves laikā pedagogi  papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā, vardarbības pret bērnu veidiem un formām, tostarp pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Programmā iekļautās tēmas:

  • Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;
  • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība;
  • Vardarbība pret bērnu, tas veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē;
  • Principi veidojot saskarsmi ar bērnu.

Kursa cena: 25 EUR par vienu dalībnieku (piesakot vismaz 10 dalībniekus, tiek piemērota 15% atlaide)

  • Programmā ir 5 lekcijas (skatīt tēmu sarakstu), pēc katras lekcijas ir 10 jautājumu tests ar 3 atbilžu variantiem, pēc visu testu sekmīgas izpildes (vismaz 4 pareizas atbildes) uz e-pastu tiks nosūtīta apliecība ar drošu elektronisko parakstu!

 

Programmu īsteno Rīgas Tālmācības vidusskola un tā ir saskaņota ar pašvaldību 27.10.2021. Nr. RIMC-21-305 

 

PIETEIKŠANĀS: aizpildot reģistrācijas anketu vai rakstot uz [email protected]

 

Kursu vada:

Fotoattēlā varētu būt 1 persona, zieds un iekštelpās
Mg.psych. Dace Kiršteine

Agris Skudra - Jurists. Šobrīd Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas jurists. Kopumā bērnu tiesību jomā strādā jau vairāk, kā 16 gadus.