Konference ''Nākotnes skola''!

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un rūpējoties par mūsu un Jūsu drošību, konferences datums ir mainīts uz 28. aprīli! 

Par godu jauniešu pašpilnveides programmas ''Panākumu Universitāte''10 GADEI, rīkojam bezmaksas konferenci tikai skolu direktoriem un direktoru vietniekiem!

 Konference ''Nākotnes skola'' norisināsies 28. aprīlī, mūsu ilggadējā sadarbības partnera Biznesa augstskolas Turība jaukajās telpās, Graudu ielā 68, Rīgā.

 

 Aicinām reģistrēties konferenecei šeit: https://forms.gle/o3Vb1ddfyFeJsJnN8

* Telpa mainīta, konferences dienā sekojiet norādēm