Konference ''Nākotnes skola''!

 Par godu jauniešu pašpilnveides programmas ''Panākumu Universitāte''10 GADEI, rīkojam bezmaksas konferenci tikai skolu direktoriem un direktoru vietniekiem!

 Konference ''Nākotnes skola'' norisināsies 2.aprīlī, mūsu ilggadējā sadarbības partnera Biznesa augstskolas Turība jaukajās telpās, Graudu ielā 68, Rīgā.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu, konferences laiks mainīts uz 2.aprīli!

 Aicinām reģistrēties konferenecei līdz 27.martam šeit: https://forms.gle/o3Vb1ddfyFeJsJnN8

* Telpa mainīta, konferences dienā sekojiet norādēm