Lasi, ko domā mūsu sadarbības skolas pedagoģe!

Mūsu ilggadējās dalībskolas Olaines 1.vidusskolas skolotājas Elitas Kalnbērzas domas par skolēnu iesaisti ārpusskolas projektos un pasākumos, un, protams, par dalību ''Panākumu Universitāte''! 

 

 

Rakstu lasi šeit: http://www.la.lv/pedagoge-elita-kalnberza-lideri-nevar-izcept-ka-pankuku?fbclid=IwAR3CnICrQzL0RhvOLaiTSDtt7kVDAsyNA3WaegufChvdVl500kK3eapTEYE