Lekcija: Biznesa plāns

Programmas "Panākumu Universitāte" dalībnieki pulcējās BA Turība, kurā viņus uzrunāja Mg.oec. Jānis Vanags.
Lekcija "Biznesa plāna sastādīšana un prezentācijas izstrāde" ietvēra sekojošas tēmas:
1. Biznesa plāna būtība, nozīme un vispārējas prasības.
2. Biznesa plāna saturs.
3. Biznesa plāna prezentēšana.

Jaunieši praktiskos uzdevumos parādīja savas pašreizējās zināšanas par uzņēmējdarbību un kopā ar lektoru, ieguva jaunas.
Viens no uzdevumiem bija uzskaitīt to, kas nepieciešams uzņēmējdarbības uzsākšanai. Jauniešu idejas tika apkopotas tabulā, kuru veidoja 4 sadaļas: (1) motivācija, kas ietvēra, piemēram, radošumu, mērķtiecību, apņēmību u.c., (2) idejas, piemēram, mērķi, iecere u.c., (3) resursi, piemēram, finanses, vieta, informācija, partneri u.c., (4) prasmes, piemēram, konkurētspēja, pieredze u.c.

Jaunieši diskutēja ar lektoru par dažādām uzņēmējdarbības formām, uzskaitot to priekšrocības un trūkumus. Paralēli jaunieši attīstīja savas prezentācijas prasmes, visai auditorijai izklāstot savas un grupas idejas, kā arī argumentējot tās.

Izmantojam šo izdevību, lai pateiktos Viļānu vidusskolas skolniecei Alīnai Gribustei, kas uzrakstījusi jauku rakstu par Panākumu Universitāti.

Tiekamies 5.aprīlī!