Panākumu sesija un Radošums kā mutācija

Mūs visus pārsteidza nesagatavotus zemā gaisa temperatūra, kas liedza ierasties daļai skolēnu no tālākajām Latvijas pilsētām un tomēr izsakām paldies visiem izturīgajiem jauniešiem un pedagogiem, kas neskatoties uz šķēršļiem un mērojamo attālumu līdz Rīgai, tomēr ieradās.

Otru paldies izsakām mūsu programmai draudzīgajiem uzņēmumiem par sirsnīgu jauniešu un pedagogu uzņemšanu:
Draugiem.lv, Mūsa Motors Rīga, izdevniecībai Diena, Latvijas Bankai, Uzvelc kreklu, Oriflame Latvija, Latvijas Nacionālai operai, Dailes teātrim, Ekonomikas augstskolai, Fazer maiznīcai, Dardedze Hologrāfijai, Studio X1.

Pēc uzņēmumu apmeklēšanas, jaunieši pulcējās BA Turība, kur viņus jau gaidīja augstskolas Studentu parlamenta pārstāvji - Kristīne Tillere un Elvis Holsts. Jaunieši pastāstīja, kāpēc studēt ir lieliski un, cik daudzās aizraujošās aktivitātēs var iesaistīties jebkurš aktīvs students!

Šogad Panākumu Universitātes kolektīvs bija parūpējies par gardu pārsteigumu. Jaunieši un pedagogi starpbrīdī varēja nobaudīt īpaši gatavotu kliņģeri.

Kurš gan varētu būt lieliskāks lektors tēmai par pārliecināšanu, ja ne pieredzējis lektors, Radio Skonto programmu direktors Valdis Melderis. Tēma slēpās zem nosaukuma "Radošums kā mutācija".

Lektors pierādīja, ka radošs, patiesībā, nozīmē nenormāls. Visas jaunās pieejas uzmanības pievēršanai bija nedaudz jocīgas, bet tai pat laikā efektīvas.

Lektors uzsvēra, ka veiksmīgas reklāmas pamatā ir sarunu biedra, uzņēmuma vai sadarbības partnera interešu un vēlmju izzināšana. Ja zini, ko otrs vēlas, tad ir vienkāršāk atrast labākos risinājumus, ko piedāvāt. Būtiski šajā procesā ir prast uzdot "pareizos" jautājumus.
Lai pārliecinātu otru, būtiski ir prast iedvesmot, kā arī argumentēti izteikt savu viedokli. Noder arī oratora prasmes.

Praktiskos uzdevumos jaunieši demonstrēja savas idejas un prasmi tās pasniegt citiem, pārliecinoši argumentējot, kāpēc tieši konkrētā ideja ir labāka par citām.