Lekcija: Kā izcelties kņadā un troksnī?

Ar lekciju „Kā izcelties kņadā un troksnī – Guerrilla mārketings?” uzstājās Solveiga Blumberga.

Mūsdienās cilvēki ir imūni pret tradicionālām reklāmām, kas ir redzamas TV, radio, presē, tāpēc tiek meklēti arvien jauni veidi kā panākt savu mērķi - piesaistīt uzmanību savam produktam, pakalpojumam, iestādei utt. Lektore demonstrēja dažādus piemērus, kur šī metode ir izmantota realitātē.

Otrajā lekcijas daļā lektore stāstīja par prezentācijas mākslu. Tika uzsvērts tas, cik būtiski ir izstrādāt prezentācijas melnrakstu, ņemot vērā vairākus priekšnoteikumus, kas garantēs auditorijas uzmanības saglabāšanu. Prezentācijai ir jābūt aizraujošai, lai uzreiz pievērstu uzmanību. Būtisks ir īpaši atlasīts saturs un pārliecinoša, argumentēta runa. Labs prezentācijas nobeigums ir tikpat svarīgs kā sākums.

Trešajā lekcijas daļā jauniešiem tika dots praktisks uzdevums, izveidot oriģinālu reklāmu kādai no izlozētajām precēm. Jaunieši parādīja gan savu radošumu, gan uzstāšanās prasmes. Tika vērtētas izmantotās teorētiskās zināšanas un oriģinalitāte.