Lekcija: Kas dzīvē sasniegs vairāk?

Lekcijā tika stāstīts par saskarsmes struktūru un stiliem. Tika vērtēta komunikācijas loma cilvēku dzīvē. Lektore akcentēja, ka vienlīdz svarīga ir verbālā un neverbālā komunikācija, jo katra no tām var sniegt atšķirīgu informāciju, kas reizēm var nodot patiesos personas nodomus.

Būtiski ir pirmajā tikšanās reizē atstāt pozitīvu iespaidu, uz kā bāzes veidosies turpmākie priekšstati, kā arī būs atkarīga komunikācijas gaita un sasniegumi. Ja abi partneri jutīsies labi, tā teikt būs "uz viena viļņa", tas jau garantēs veiksmi sarunās.

Tāpat tika analizētas dažādas komunikācijas barjeras un šķēršļi, piemēram, bailes, stress, stereotipi domāšanā un uzvedībā u.c.

Kamēr jaunieši apguva lietiško etiķeti, skolotājiem lekciju par tēmu „Skolotāju profesionālo grūtību cēloņi” piedāvāja RPIVA lektore Mg. psych. Dace Bērziņa.